Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Wakkere werkgever - Leaufort Terug naar boven

Wakkere werkgever

Terug naar Nieuws

Wakkere werkgever

Als u als werkgever tot de kopgroep wil behoren van Nederland, moet u bezig zijn met duurzaam inzetbaarheidbeleid. Alleen al om de aankomende krapte op de arbeidsmarkt voor te zijn. Dat zegt Wouter van Ginkel, directeur van het Werkgeversforum Kroon op het Werk. Ook het nieuwe kabinet is daarvan doordrongen en heeft hierover zelfs afspraken gemaakt in het regeerakkoord. Tijd om u te meten aan uw collega-ondernemers.

‘Het is je eigen keuze als werkgever om beter te worden. En, beter worden als werkgever doe je door te werken aan bijvoorbeeld loopbaanbeleid van je werknemers, aan verzuimpreventie, aan de bedrijfscultuur. Werknemers moeten graag bij je willen werken,’

Er is geen weg terug

Werkgevers moeten werken aan de kennis van werknemers en zorgen voor scholing. Het moet echt bij de topprioriteit van je bedrijf horen, anders haken werknemers af. En met de aankomende krapte op de arbeidsmarkt zal het steeds moeilijk worden om goed opgeleide mensen aan te trekken. Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW onderschrijft dit: ‘Wie nu niet werkt aan de gezondheid en productiviteit van zijn werknemers kan straks niet concurreren op de arbeidsmarkt. Maak werk van duurzame inzetbaarheid, want er is geen weg terug’.

Vitaliteit van uw werknemers

Het Werkgeversforum Kroon op het Werk bestaat inmiddels vijf jaar. Het forum bestaat uit een groeiend aantal bedrijven dat intensief bezig is met gezondheidsmanagement en mobiliteit op de arbeidsmarkt. Bij gezondheidsmanagement en mobiliteit op de arbeidsmarkt moet u denken aan bijvoorbeeld vitaliteit van uw werknemers, preventie, verzuim en re-integratie.

Vitaliteit

Op de site van het forum wordt uitgelegd wat onder bijvoorbeeld vitaliteitbeleid wordt verstaan. Dit beleid is er op gericht werknemers zo gezond en duurzaam mogelijk in te zetten in een bedrijf. Naast bijvoorbeeld aandacht voor bewegen, voeding, ontspanning en de psychische leefstijl is oprechte aandacht voor de medewerker en diens positie op het werk belangrijk. Daarbij is het aanspreken op ieders verantwoordelijkheid van zijn of haar gedrag onmisbaar.

En preventie

Maar preventie is nog altijd het belangrijkste middel verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Het forum gaat er van uit dat signalen van zware of moeilijke werkomstandigheden, een te hoge werkdruk of klachten over het werk op zich, uiterst serieus genomen moeten worden.

Re-integratie

Ander voorbeeld is re-integratie. Het kan gebeuren dat medewerkers beperkingen oplopen gedurende hun arbeidsloopbaan of om andere redenen niet meer goed herplaatsbaar zijn in de onderneming. Deze medewerkers zijn vaak een tijd niet meer inzetbaar geweest en moeten gere-integreerd worden. Bij het Werkgeversforum is een aantal poortwachtercentra aangesloten. Deze richten zich vooral op mobiliteit. Met andere woorden: Hoe vind ik dicht bij huis een oplossing voor mijn medewerkers die niet goed herplaatsbaar zijn.

‘Maar werknemers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid,’zegt Van Ginkel. ‘Werkgevers zijn – zeker sinds de privatisering van de WAO en de invoering van de Wet Poortwachter – vooral gefocust op de kosten van verzuim en re-integratie. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar het is echt de hoogste tijd om zich meer te richten op de gezondheid. Dat kan bijvoorbeeld heel goed met de zogenoemde BRAVO-kompas. hetgeen staat voor: Beweging, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.’

Krapte op de arbeidsmarkt

Een aantal feiten op een rij: Zo is het zo klaar als een klontje dat iedereen langer moet doorwerken, of de AOW leeftijd nou naar 66 of 67 jaar wordt verhoogd. Ander feit is dat in 2008 de Commissie Bakker in haar rapport Naar een toekomst die werkt (Commissie Arbeidsparticipatie, 2008) al voorspelde dat het aantal mensen dat kan werken in Nederland afneemt. Dat gaat vanaf volgend jaar al spelen. En dat komt omdat de babyboom generatie vanaf volgend jaar 65 jaar gaat worden. Onder Babyboomers worden de mensen gerekend die geboren zijn tussen (grofweg) 1945 en 1955 (bron: Wikipedia).

Duurzame inzetbaarheid zelfs in regeerakkoord

Die krapte is, volgens Werkgeversforum Kroon op het Werk, in delen van de markt nu al voelbaar, zoals in de metaal en in de zorg: Ondanks de huidige matige economische groei, houden deze bedrijven hun mensen vast. Ze weten dat zij binnenkort de mensen die nu op de bank zitten, hard nodig hebben, aldus het forum. Zelfs het nieuwe Kabinet Rutte is bezig met duurzame inzetbaarheid. In het regeerakkoord is namelijk opgenomen dat Cao’s alleen algemeen verbindend verklaard worden als uw bedrijfstak werkt aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Kopgroep van ondernemend Nederland

Op vrijdag 12 november 2010 reikt FNV voorzitter Agnes Jongerius de 14de Kroon op het Werkprijs uit. De uitreiking vindt plaats aan het slot van het Congres `Fit to Work` van Stichting Blik op Werk. Het thema van het congres is: `bepaal je eigen koers`. Deelnemers kunnen dan ook zelf hun programma samenstellen uit verschillende presentaties en workshops. Er zullen vele sprekers komen, zoals Tof Thissen, Directeur Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). Allemaal leuk en aardig, maar waarom moet een werkgever naar het congres toe? Van Ginkel: ‘Je kunt daar collega ondernemers ontmoeten die werken aan duurzame inzetbaarheid. Dat is de kopgroep van ondernemend Nederland. Dus wil je daar bij horen dan moet je vooral komen.’

bron: Kroon op het werk.nl