Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Vier tips om te motiveren bij veranderingen - Leaufort Terug naar boven

Vier tips om te motiveren bij veranderingen

Terug naar Tips

Uw organisatie valt of staat bij de inzet van uw medewerkers. Bij veranderingstrajecten en ontwikkelingen van nieuwe producten is voor u een belangrijke taak weggelegd. Behalve informeren over nieuwe plannen, dient u uw medewerkers te motiveren en enthousiasmeren. In deze tijd volstaat het niet meer om te motiveren door middel van straffen en belonen.

We worden intrinsiek, van binnen uit, gemotiveerd. Ontwikkelmogelijkheden, gevoel van autonomie en voldoening in het werk zijn onze belangrijkste motivatoren. Medewerkers motiveren dus van nature. Uw goedbedoelde inmenging om medewerkers te motiveren zou juist een negatief effect kunnen hebben.

Als u teveel controleert en invloed tracht uit te oefenen, kan dat de inzet belemmeren. Betekent dit dat u maar niet te veel moet bemoeien? Of een laissez faire houding moet aannemen om uw medewerkers optimaal te motiveren? Dit lijkt tegenstrijdig en niet de bedoeling.

Vier praktische tips

Hoe kunt u als leidinggevende dan wel bijdragen aan de verandering? Door juist vooral op het proces en veel minder op de inhoud te sturen. Er zijn vier praktische tips om juist op het veranderproces te sturen.

Tip 1: Stuur op een positief beeld over het eindresultaat

Een positief beeld geeft een positieve stemming. En dit stuurt rechtstreeks gedrag. De vooruitblik op een mooi eindresultaat werkt motiverend en zet aan tot nieuwe initiatieven en acties. Het is aan u de kunst om daarvan een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen. Vooral bij de ontwikkeling van nieuwe producten of in veranderingsprocessen is het zinvol om een zo goed mogelijk beeld te geven van het eindresultaat waaraan uw medewerkers gaan bijdragen.

Tip 2: Stuur op concreet gedrag

Hierdoor weten uw medewerkers waarmee ze bezig zijn en waarom. U kunt hier aan bijdragen door het stellen van goede doelen. Een goed doel is zo geformuleerd dat medewerkers kunnen inschatten in hoeverre het doel bijdraagt aan hun eigen ontwikkeling en autonomie. Medewerkers moeten en willen het volgende weten:

  • welke keuzes ze kunnen maken in het project
  • hoe ze hun creativiteit kunnen inzetten in het maken van de plannen
  • hoe ze vorm kunnen geven aan de samenwerking

U zult dus het veranderdoel zodanig moeten formuleren in termen van concreet gedrag waarbij u een zo goed mogelijke voorstelling van het gewenste gedrag geeft.

Tip 3: Stuur op de manier waarop u resultaten haalt

Veel plannen worden met de nodige voorzichtigheid gepresenteerd in plaats van met zekerheid en enthousiasme. De voorzichtigheid zit ‘m in het pareren van eventuele weerstanden of het mogelijk niet helemaal halen van de gewenste resultaten. Dat draagt niet bij aan de intrinsieke motivatie, het kan medewerkers eerder het gevoel geven dat ze een strijd aan moeten gaan om hun autonomie veilig te stellen. De oplossing is om niet te spreken over de resultaten en uitkomsten, maar over de wijze waarop u met elkaar de resultaten wilt gaan halen. Door expliciet positieve verwachtingen uit te spreken over het proces zorgen dat mensen zich bekwamer gaan voelen.

Tip 4: Stuur op de inspanning

Waardering is een enorme motivator. Het is vooral belangrijk dat u medewerkers aandacht geeft voor wat ze doen. Niet voor wat ze zijn en voor welke eigenschappen ze hebben (slim, creatief), maar hoe ze zich inzetten in het verandertraject. Maak regelmatig even tijd vrij te maken voor een praatje. Hiermee complimenteer u hen impliciet. Een bekende uitspraak is: alles wat aandacht krijgt groeit. Met aandacht laat u blijken dat u uw medewerkers ziet en waardeert om wat ze (samen) doen. Hierdoor gaan medewerkers elkaar meer waarderen en creëert u onderlinge verwantschap die bijdraagt aan intrinsieke motivatie.

Bron: Managersonline.nl