Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Uitgelicht ‘Burnout: oorzaken en preventie’ - Leaufort Terug naar boven

Uitgelicht ‘Burnout: oorzaken en preventie’

Terug naar Praktijk / Thema's

In ‘Uitgelicht’ beschrijven wij een actueel onderwerp dat vanuit het oogpunt van maatschappelijke oriëntatie onze belangstelling heeft.

Burnout en ziekteverzuim

Werkdruk en werkstress zijn de belangrijkste werkgerelateerde oorzaken van ziekteverzuim (ca. 20%). Bijna 80% van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door stressklachten en burnout en 25% van de zieke werknemers met stress en/of burnout klachten zit langdurig thuis (65 dagen en meer). Werknemers die hun klachten aan het werk toeschrijven, hebben een ruim twee keer zo hoog verzuimpercentage als werknemers met niet-werkgerelateerde klachten. *

Spanningen, stress en burnout hebben niet alleen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De grootste kostenposten ontstaan door verlaagde kwaliteitsnormen, verstoorde verhoudingen binnen een organisatie, verstoorde relaties met klanten, groot verloop en beschadiging van het bedrijfsimago.

Burnout: wat is het en wat zijn de meest voorkomende oorzaken?

Burnout is een langdurige, negatie, werkgerelateerde instelling met de volgende kenmerken; uitputting, spanningsklachten, verminderde persoonlijke effectiviteit, verminderde motivatie, en de ontwikkeling van disfunctionele werkattituden en –gedragingen. Burnout is het gevolg van een botsing tussen iemands intenties en de realiteit op het werk.**

De oorzaak van burnout is een combinatie van genetische aanleg, persoonlijk karakter en omgevingsfactoren. Een aantal karaktereigenschappen die in verband kunnen worden gebracht met burnout zijn:

  • moeite met ‘nee’ zeggen;
  • perfectionisme;
  • waardering van anderen nodig hebben;
  • idealisme;
  • ambitieus;
  • plichtsgetrouw;
  • meer willen dan mogelijk;
  • alles zelf willen doen.

Mensen met aanleg voor een burnout hebben vaak de neiging om in tijden van stress juist door te gaan en stellen weinig grenzen. Ten aanzien van de werkomgeving is de kans op burnout drie keer zo groot indien mensen weinig ontplooiingsmogelijkheden hebben en/of geen beïnvloedingsmogelijkheden ervaren ten aanzien van werktempo of de uitvoering van werkzaamheden.

Burnout bij jongeren: een verontrustende ontwikkeling

De afgelopen jaren is het aantal burnout verschijnselen onder jongeren tussen de 25 en 35 jaar sterk toegenomen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het toekomstbeeld dat jongeren ontwikkelen niet altijd overeenkomt met de realiteit. Gedurende opvoeding en opleiding wordt veel nadruk gelegd op persoonlijke kansen en ontplooiingsmogelijkheden en worden nogal eens onrealistische verwachtingen gewekt. In de werkelijkheid kan men echter met beperkende factoren te maken krijgen zoals een economische crisis die, ondanks het afronden van een hoge opleiding, baangarantie of een vaste aanstelling in de weg staan. Juist doordat deze jongeren het idee hebben dat ze alle kansen en mogelijkheden hebben gehad, ervaren zij tegenslagen als persoonlijk falen.

Een andere oorzaak van dit toenemende probleem is de grens tussen werk en privé die door de technologische ontwikkelingen in de loop der jaren steeds meer vervaagt (gebruik van laptop, tablet-pc, smartphone e.d.). Binnen steeds meer organisaties heeft Het Nieuwe Werken zijn intrede gedaan waardoor je plaats- en tijdsonafhankelijk kunt werken en je wordt beoordeeld op zichtbare resultaten. Je moet altijd bereikbaar en beschikbaar zijn, de scheidslijn tussen werk en privé is soms moeilijk aan te brengen en er is minder tijd voor herstel, ontspanning en bezinning.

Preventie en behandeling van burnout

Bovenstaande ontwikkelingen zijn door werkgevers soms moeilijk te herkennen; men wordt niet voor niets overvallen door een medewerker met een burnout. Leaufort bundelt deze kennis en objectiveert de omgevings- en persoonsfactoren die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een burnout. Tevens verzorgen wij trainingen zodat leidinggevenden in staat zijn om in een vroeg stadium burnout symptomen te herkennen.

Zo maakt Leaufort het mogelijk in preventieprogramma’s een inschatting te maken of iemand aanleg heeft voor burnout. Tevens kunnen risicofactoren van een werkomgeving, afdeling of functie in kaart worden gebracht. Indien er toch burnout klachten zijn ontstaan, kan Leaufort inzicht verschaffen in de mate van de burnout, de omgevingsfactoren en praktische vervolgstappen in de interventie.

Neem voor meer informatie contact met ons op via tel. nr. 0418-573650.

* Arbobalans 2009, Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
** W. Schaufeli, A. Bakker & J. de Jonge, De psychologie van arbeid en gezondheid, Bohn Stafleu Van Loghum, 2003, ISBN 90 313 3730 7.