Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Gedragsverandering - Leaufort Terug naar boven

Gedragsverandering

Bij organisatieverandering leggen organisaties vaak de nadruk op het toepassen van methoden en technieken. De menselijke factoren, zoals organisatiecultuur of teamgevoel, spelen echter een grote rol bij het slagen van een implementatie. Een organisatieverandering is pas succesvol als ook daar aandacht aan wordt besteed; de mate van acceptatie bepaalt het uiteindelijke resultaat van veranderingen. Het belang van cultuur- en gedragsverandering wordt vaak nog flink onderschat.

Er komt echter steeds meer aandacht voor de ‘zachtere’ kant van veranderen. De uitdaging zit hem in het verbinden van emoties en cultuur met organisatorische doelen en prestaties. Leaufort doet dit onder andere door bedrijfskundige en psychologische kennis met elkaar te combineren.

Hoe verander je oud werkgedrag?

Dit kan door in te grijpen in de interacties en patronen van mensen. Van nature zijn mensen geneigd om in patronen te denken en te handelen. Van deze patronen wijken we liever niet af; dit levert stress op. Vandaar dat veranderingen vaak weerstand opleveren. De patronen in denken worden ook wel kernovertuigingen genoemd. Ook organisaties hebben bepaalde principes, gewoonten, organisatienormen en –waarden; organisatiecultuur.

Ons werkgedrag en werkhouding wordt mede bepaald door onze kernovertuigingen en organisatiecultuur. Wanneer we werkgedrag structureel willen veranderen, zal er iets moeten veranderen in de kernovertuigingen; de houding ten opzichte van het gedrag zal veranderd moeten worden.

Theory of planned behaviour

Een belangrijke gedragsveranderingstheorie is de theorie van gepland gedrag. Volgens deze theorie zijn er drie factoren die de intentie om het gedrag tot uitvoering te brengen: attitude, sociale norm en waargenomen gedragscontrole. Klik hier voor meer informatie over de Theory of planned behaviour.

Management en leiderschap bij verandering

Bij gedragsverandering spelen management en leidinggevenden een grote rol. Enerzijds dienen zij een voorbeeld te vormen, anderzijds dienen zij de omstandigheden en voorwaarden te scheppen, waardoor mensen bereid zijn hun gedrag ter discussie te stellen en aan te passen.

Tips / Succesfactoren bij cultuurverandering

  • Vergroot de urgentie; spreek hierbij emoties aan, richt op de positieve kanten.
  • Bouw een ‘leidend’ team; breng een activerende en enthousiasmerende beweging op gang en zorg voor een sterk personeelsbeleid.
  • Maak visie en strategie concreet, realistisch en eenvoudig; koppel hierbij de gewenste cultuur rechtstreeks aan de organisatiedoelstellingen.
  • Communiceer en creëer zekerheid; een gevoel van veiligheid is een voorwaarde om gedrag bespreekbaar te maken.
  • Creëer de juiste randvoorwaarden; zorg voor commitment vanuit de top en haal barrières weg die het veranderingsproces bemoeilijken.
  • Zorg voor korte termijn successen; door het zichtbaar maken van deze successen wordt men beloond voor het harde werken en ontstaat meer geloof in de nieuwe strategie.
  • Bewaak de voortgang; zet de verandering op juiste wijze door en houdt gevoel van urgentie hoog.
  • Borg de verandering; de verankering is pas compleet wanneer veranderingen periodiek en systematisch worden gemeten en geëvalueerd .

Wilt u meer informatie gedrags- of cultuurverandering? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via info@leaufort.nl of telefoonnummer 0418 573 650. Daarnaast kunt u hier meer informatie vinden over verandermanagement en onze diensten.