Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Motivatie... neuropsychologisch bekeken - Leaufort Terug naar boven

Motivatie… neuropsychologisch bekeken

Terug naar Praktijk / Thema's

Gezien het huidige economisch klimaat en daaruit resulterende krappe arbeidsmarkt, is het hebben van de juiste opleiding en werkervaring allang niet meer enkel en alleen de doorslaggevende factor in een selectieproces; de persoon zelf en zijn eigenschappen spelen een duidelijk bepalendere rol. Motivatie is daarbij een belangrijk thema. Wanneer beweegredenen van een (potentiele) werknemer achterhaald kunnen worden, weet men ook wat hem of haar prikkelt, inspireert en enthousiasmeert bij de uitvoering van het werk.

Het psychologische begrip motivatie wordt vaak gedefinieerd als de drijfveer of behoefte van het individu dat leidt tot bepaald gedrag. Vervolgens maakt men het onderscheid tussen motivatie gebaseerd op een externe beloning zoals loon (extrinsiek) en motivatie waarbij interne, in de persoon of het werk gelegen beloning leidend is (intrinsiek). Hoewel we weten dat extrinsieke factoren zoals salaris en bonussen op korte termijn motiverend kunnen werken, hebben ze weinig invloed op de prestaties van medewerkers op lange termijn. Intrinsieke motivatie, zoals inhoudelijke voldoening, daarentegen stimuleert de arbeidsprestaties en heeft een positieve invloed op het verwerken van leerstof en daarmee op het presteren tijdens een opleidingstraject. Het bepalen van de motivatie van medewerkers lijkt derhalve van belang voor arbeidsorganisaties en een daarvoor passend meetgereedschap is wenselijk.

Tot op heden worden in de assessmentbranche voornamelijk interviews en vragenlijsten ingezet om de motivatie van een individu te bepalen. Dit vergt echter een zekere mate van zelfkennis en -reflectie en een kandidaat kan zich anders en sociaal wenselijk presenteren. Om deze lacunes te omzeilen zijn er meer objectieve meetinstrumenten ontwikkeld, neuropsychologische tests; deze meten de relatie tussen onze hersenen en het gedrag.

De neuropsychologische motivatietests meten verschillende motivatieconstructen. Er kan worden onderzocht in hoeverre een kandidaat gemotiveerd wordt door het uitvoeren van de taak zelf. Daarnaast bekijken de tests hoe en in hoeverre iemand wordt gedreven en beïnvloed door het stellen van persoonlijke doelen, competitie en (negatieve) feedback. Tot slot is het mogelijk het ambitieniveau van een persoon objectief vast te leggen.

Doordat er bij neuropsychologische tests gebruik wordt gemaakt van een grote representatieve normgroep kan een kandidaat vergeleken worden met mensen van eenzelfde geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Hierdoor ontstaat er een waardevrij oordeel van uiteenlopende psychologische begrippen, in dit geval motivatie.

De wetenschap van de neuropsychologie heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Binnen de werving en selectie wordt deze kennis echter nog weinig toegepast. Leaufort staat o.a. voor hoogwaardige innovatie en ziet de neuropsychologie als een kwalitatieve toevoeging aan en verbetering van het niveau van assessments.

Voor meer informatie over neuropsychologie en de mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van neuropsychologische testen binnen de assessments van Leaufort, kunt u contact opnemen met een van onze psychologen. Algemene informatie kunt u vinden op de website van ons assessment center.