Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 HRM: Hoe motiveer ik medewerkers tijdens verandering? - Leaufort Terug naar boven

HRM: Hoe motiveer ik medewerkers tijdens verandering?

Terug naar HR gereedschappen

Tijdens verandertrajecten lijkt het vooral moeilijk om medewerkers te motiveren. Medewerkers vertonen (al dan niet verborgen) weerstand en voelen zich onzeker over wat er komen gaat. Kunnen ze bijvoorbeeld hun baan nog wel behouden? De volgende tips helpen jou om je medewerkers te stimuleren.

Zet in op motivatie

Het psychologische begrip motivatie wordt vaak gedefinieerd als de drijfveer of behoefte van het individu dat leidt tot bepaald gedrag. Deze drijfveer zorgt er dus voor dat iemand in beweging komt. Besteed daarom aandacht aan de motivatie van je medewerkers. Aan de hand van de motivatietheorie van de bekende Amerikaanse psycholoog Herzberg (1970) geven we tips hoe je motiveert.

Motivatietheorie Herzberg

Basisvoorwaarden voor motivatie

Herzbergs theorie onderscheidt twee groepen van factoren die een verschillende rol spelen bij motivatie en werktevredenheid: motiverende factoren en hygiënefactoren (zie model). Hygiënefactoren zijn basisvoorwaarden voor motivatie. Deze factoren zijn werkextrinsiek: ze hebben betrekking op de omstandigheden waaronder iemand zijn werk uitvoert. Zorg ervoor dat aan deze factoren voldaan wordt, zodat er een neutrale toestand ontstaat waarvanuit je kan werken aan het motiveren van je medewerkers. Voorbeelden van deze hygiënefactoren zijn:

  • Arbeidsverhoudingen: Sociale steun helpt de stress rondom veranderingen te verminderen. Onderlinge steun creëer je door te stimuleren dat medewerkers elkaar ontmoeten. Je deelt bijvoorbeeld de werkplekken zo in dat mensen elkaar tegenkomen. Maak onderlinge irritaties bespreekbaar en zorg voor een open cultuur.
  • Organisatiebeleid: In een veranderende periode gaat het organisatiebeleid wellicht op de schop. Hoe kan je er toch voor zorgen dat aan deze hygiënefactor wordt voldaan? Ga na welke consequenties de verandering heeft voor de medewerkers en stem informatie zorgvuldig af. Biedt medewerkers voldoende en duidelijke informatie. Blijf communiceren, ook als er geen nieuws is.
  • Arbeidsomstandigheden: Verandering levert stress en interne gerichtheid op bij medewerkers. Houdt dit langer aan, kan het leiden tot burn-out en arbeidsongeschiktheid. Geef daarom voorlichting en zorg voor goed op te volgen instructies over gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers, bijvoorbeeld met filmpjes op intranet.
  • (Redelijke) beloning: de aanwezigheid van een passend beloningssysteem (al dan niet met bonussen) wordt door medewerkers als normaal geacht en maakt de weg vrij om te werken aan verbeteringen. Is dit niet aanwezig, zullen medewerkers zich vooral druk maken over de inadequate beloning.

 Tips: Wat motiveert écht?

Tegenover deze hygiënefactoren staan motiverende factoren. Deze motiverende factoren zijn werkintrinsiek en gaan over de individuele behoeftes van medewerkers. Voorbeelden van motiverende factoren en tips om hieraan te voldoen:

  • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en ontplooien: Zorg dat de informatie over mogelijke opleidingen goed bereikbaar is, bijvoorbeeld via intranet. Informeer managers goed over de opleidingsmogelijkheden en laat ze samen met hun medewerkers bekijken wat de individuele doelen en groeimogelijkheden zijn.
  • Autonomie en voldoening in het werk: laat medewerkers participeren in het veranderproces. Betrek medewerkers bij discussies over de identiteit van de organisatie, bijvoorbeeld in werkgroepen. Daarmee maak je ze enthousiast om mee te denken en met initiatieven te laten komen die in naam van de organisatie worden uitgevoerd.
  • Erkenning en waardering ontvangen: Een positief gevoel van je sociale omgeving ontvangen, vermindert de twijfel aan jezelf. Onze focus verschuift dan naar het werk zelf, in plaats van je druk maken dat je het niet zou kunnen. Als HRM’er stimuleer je erkenning en waardering met een goede functionerings- en beoordelingscyclus, waarbij aandacht is voor het vieren van successen van medewerkers. Stimuleer medewerkers bovendien om (positieve) feedback te geven, bijvoorbeeld met behulp van een training over dit onderwerp.
  • Persoonlijke doelen realiseren: Onderzoek wat de persoonlijke doelen van medewerkers zijn. Goed hulpmiddel daarbij is een psychologisch assessment. Laat medewerkers vervolgens implementatie-intenties formuleren. De intenties gaan een stapje verder nadat het doel helder is geformuleerd: wat, wanneer, waar en hoe leiden bepaalde acties tot het bereiken van het doel? Dat maakt het makkelijker om de doelen te behalen. Stimuleer en beloon het behalen van de persoonlijke doelen.

Breng bovenstaande tips in de praktijk en je zult zien dat je medewerkers gemotiveerd raken en blijven!