Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Hoezo thuiswerken? Werksfeer bepaalt prestatie - Leaufort Terug naar boven

Hoezo thuiswerken? Werksfeer bepaalt prestatie

Terug naar Praktijk / Thema's

Sturen op resultaat

Veel organisaties hebben het nieuwe werken omarmd en geven werknemers de vrijheid om de eigen werkcondities in te richten. Er wordt gestuurd op resultaten en werknemers worden verantwoordelijk gehouden voor hun eigen prestaties. De optelsom van deze individuele prestaties zou moeten leiden tot het behalen van organisatiedoelen en dus een florerend bedrijf. Maar is dat wel zo?

Persoonlijkheid en werkprestatie

Of een toekomstige werknemer goed zal gaan presteren wordt in de selectieprocedure voorspelt door een combinatie van testen. Een veelgebruikte is de persoonlijkheidstest gebaseerd op de ‘big five’: ‘emotionele stabiliteit’, ‘extraversie’, ‘altruïsme’, ‘concientieusheid’ en ‘openheid voor nieuwe ervaringen’. De persoonlijkheid wordt vaak gematched met de functie maar de werksfeer waarin een persoon zal functioneren wordt daarbij vaak buiten beschouwing gelaten.

Invloed van de relationele werksfeer

Het belang van de werksfeer in selectie is onderzocht in recent wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat persoonlijkheid een goede voorspeller kan zijn van werkprestatie, maar alleen als de relationele werksfeer tussen deze relatie geplaatst wordt. Dat wil zeggen: persoonlijkheid types dragen bij aan de relationele werksfeer en kunnen tevens door de werksfeer beïnvloed worden om tot een bepaalde prestatie te komen.

Verbanden en effect

De onderlinge verhoudingen op het werk blijken dus het verband tussen persoonlijkheid en prestatie te kunnen beïnvloeden. Deze relationele werksfeer bestaat uit:

  • de hechtheid tussen collega’s
  • de steun van de manager
  • de betrokkenheid van de medewerker bij het werk

Zo kunnen werknemers met een lage mate van emotionele stabiliteit goede werkprestaties neerzetten, als zij een ondersteunende manager hebben die hun zorgen wegneemt en vertrouwen geeft. Een ander voorbeeld is dat extraverte mensen beter presteren als zij zich betrokken voelen bij hun werk. De werksfeer is dus een belangrijk element en zou meegenomen moeten worden in het selectieproces, om tot een betere match te komen.

Verbetering huidige werksfeer en prestaties

Daarnaast kan door de bewustwording van het belang van de relationele werksfeer en sturing daarop, de werkprestatie van de huidige werknemers verbeterd worden. Essentieel hierbij is dat de medewerkers minder thuis werken en meer op kantoor aanwezig zijn, waardoor interacties ontstaan.

Door te sturen op een hechte sfeer, met vertrouwen en collegialiteit, betrokkenheid van medewerkers stimuleren en ondersteuning te bieden kunnen de prestaties worden verbeterd.

Bron: C. Fullarton (2013). The mediating role of work climate perceptions in the relationship between personality and performance. European Journal of Work and Organizational Psychology.