Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Het schrijven van een bedrijfsplan: de standaard volgen? - Leaufort Terug naar boven

Het schrijven van een bedrijfsplan: de standaard volgen?

Terug naar Praktijk / Thema's

Een bedrijfsplan wordt geschreven om de algemene doelen van de organisatie op te stellen en de weg daar naartoe uit te stippelen. Dit kan gedaan worden om intern duidelijkheid te scheppen over de organisatiedoelen of om externe partijen te overtuigen van de meerwaarde van de organisatie.

Als men een onderneming wil starten, of wil reorganiseren is het schrijven dan wel herschrijven van een bedrijfsplan onvermijdelijk. In verschillende boeken en lesmateriaal staat stap voor stap uitgelegd hoe men tot een compleet bedrijfsplan komt. Deze stappen vormen een standaardprocedure waarmee de juiste informatie wordt opgehaald om tot een geschikte strategie te komen dat voldoet aan alle gestelde eisen binnen de gestelde kaders.

Als uitgangspunt van het bedrijfsplan start men met het omschrijven van de organisatie in een zogenaamd bedrijfsprofiel. Activiteiten worden op deze manier aan externe belanghebbenden bekend gemaakt en intern zorgt het voor het vormen van een coherent beeld van de organisatie. Omvang, producten, diensten en de markt en afnemers worden in kaart gebracht evenals een historisch overzicht.

Interne analyse

Zodra de organisatie is omschreven volgt een interne analyse. Hierin worden organisatorische kenmerken, capaciteiten en kwaliteiten aan het licht gebracht met als doel het in kaart brengen van de sterkten en zwakten van de organisatie. Belangrijkste aspecten van de interne analyse zijn het management, het personeel, het voortbrengingsproces van product of dienst, de marketing en de financiën. Al deze aspecten worden onderzocht en beoordeeld op sterkten en zwakten.

Externe analyse

Met een overzicht van plus- en minpunten vanuit de organisatie boven tafel, kan gekeken worden naar de markt en andere omgevingsfactoren. De complete bedrijfstak van de organisatie wordt in een externe analyse bestudeerd: afnemers, concurrenten en leveranciers. Daarnaast zijn de trends en ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie van belang voor de huidige en toekomstige mogelijkheden. Alle essentiële externe factoren worden omgezet in kansen en bedreigingen voor de organisatie.

Strategie bepalen

Door interne sterkten en zwakten af te zetten tegen externe kansen en bedreigingen kan een begin worden gemaakt met het bepalen van de juiste strategie. Deze welbekende SWOT-analyse geeft aan waar de organisatie zich op zal moeten concentreren om haar doelen te bereiken. Uiteindelijk wordt in een strategie bepaald op welke wijze de doelstellingen bereikt worden rekening houdend met de bepaalde interne en externe factoren. Uiteindelijk wordt er een kwantitatieve onderbouwing gegeven door middel van een financiële prognose.

De standaard volgen?

Welnu, als startende organisatie is het verstandig om alle stappen van een standaard model voor het schrijven van een bedrijfsplan te doorlopen. Echter, als een organisatie al langer bestaat, is het logisch dat veel informatie voor het bedrijfsplan eenvoudig is op te halen. Bovendien is een complete analyse erg tijdrovend. Zeker als een organisatie in zwaar weer verkeerd is efficiëntie van belang en is de complete procedure van een standaard bedrijfsplan niet vanzelfsprekend.

Vanuit eigen ervaring kan gezegd worden dat afwijken van de standaard in bepaalde situaties een betere uitkomst kan bieden. In de volgende editie van de HR infobron zal een praktijkvoorbeeld uitgebreid besproken worden, waarin bepaalde aspecten uit het stappenplan van een bedrijfsplan achterwegen gehouden worden om zo efficiënt mogelijk het doel te bereiken. Voor nu volstaat het om te zeggen dat de standaard volgen zorgt voor een alomvattende maar vaak tijdrovende procedure. Mocht er echter voor gekozen worden om bepaalde elementen over te slaan, zorg dan altijd voor een heldere communicatie met verschillende partijen vanuit de organisatie, zodat geen belangrijke en beleidsbepalende informatie ontbreekt.

Bron: Bedrijfsplanner – Blauwdruk voor het opstellen van een bedrijfsplan, Derde herziene druk, Drs. Philip Waalewijn (Wolters Noordhoff)