Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Het nieuwe werken: top of flop? - Leaufort Terug naar boven

Het nieuwe werken: top of flop?

Terug naar Nieuws

Veel organisaties hebben in de afgelopen jaren Het Nieuwe Werken ingevoerd. De meningen over het succes ervan zijn verdeeld. Is de invoering van Het Nieuwe Werken, HNW, bij uw woningcorporatie top of flop? Lees in dit artikel hoe u medewerkers motiveert aan de slag te gaan met HNW.

Meer rendement

Bij de invoering komen organisaties er al snel achter dat niet alle medewerkers met HNW uit de voeten kunnen. Niet iedere medewerker wil en kan flexibel werken en niet iedere functie is geschikt. Onderzoek laat zien dat organisaties er meer rendement uit kunnen halen als zij rekening houden met de persoonskenmerken van mensen en zij maatregelen voor HNW hierop afstemmen.

Persoonskenmerken en tips

Uit onderzoek blijkt dat drijfveren en persoonlijkheid van medewerkers een belangrijke rol spelen bij de adoptie van HNW. Door hierop in te spelen, ontwikkelen ook medewerkers die weinig in HNW zien een meer positieve attitude en werken zij met plezier binnen de organisatie. Lees hieronder per drijfveer enkele suggesties die de bereidheid om flexibel te werken kunnen bevorderen.*

Positief ten opzichte van HNW

Medewerkers met behoefte aan vrijheid en/of autonomie zijn vaak positief over HNW en zij maken dan ook substantieel meer gebruik van de faciliteiten.

Wat werkt wel: invullen van eigen werk (inhoud, tijd en plaats), resultaatgerichte aansturing en complimenten en waardering voor prestaties.

Wat werkt niet: beperken van (intellectuele) vrijheid, beperkende kaders, controleren, sturen en gebrek aan waardering.

Neutraal ten opzichte van HNW

Medewerkers met behoefte aan besluitkracht, actiegerichtheid, sociale verbinding of een combinatie hiervan zijn minder uitgesproken over HNW en maken gemiddeld gebruik van de faciliteiten.

Wat werkt wel: duidelijke bevoegdheden, eigen beslisruimte en/of contact met collega’s of mensen in het algemeen.

Wat werkt niet: maatregelen opleggen, afnemen van ‘eigen territorium’, werken op plekken met weinig interactie.

Negatief ten opzichte van HNW

Medewerkers met veel behoefte aan structuur, orde, regelmaat, geborgenheid en/of directe aansturing hebben weinig op met HNW en maken weinig tot geen gebruik van de faciliteiten.

Wat werkt wel: routine, vaste werkplek en collega’s, eventueel op ‘vaste dagen’ telewerken in vertrouwde omgeving (bijv. thuis), controleren op afspraken, taakgerichte aansturing met gedetailleerde instructies.

Wat werkt niet: wisselende werkplekken en werktijden, verstoring van orde en regelmaat, sturing op resultaat.

Ontdek de drijfveren van uw medewerkers

De eerste stap om te kunnen sturen op drijfveren is onderzoeken welke drijfveren en persoonskenmerken uw medewerkers bezitten. Het DISC-model van Marston kan hierbij uitkomst bieden. Lees er hier meer over of bestel het boek ‘Woningcorporaties – meer met mensen, minder met stenen’ voor uitleg en praktijkvoorbeelden, door Leaufort.

* Let op: dit is een beschrijving van enkele persoonskenmerken. Het is niet noodzakelijk dat een persoon alle kenmerken die zijn opgesomd bezit om aan het profiel te voldoen. Een combinatie is ook mogelijk.

Bron: TNO

Anderen bezochten ook: