Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Financiële functie niet sexy - Leaufort Terug naar boven

Financiële functie niet sexy

Terug naar Nieuws

De schaarste aan vooral hoger opgeleide, ervaren financiële professionals, wordt veroorzaakt door het ‘grijze muizen imago’. Ook vergrijzing en de kloof tussen opleiding en praktijk spelen een rol. Bovendien blijkt dat HR-afdelingen van bedrijven te weinig verstand hebben van het soort mensen dat geschikt is voor hogere financiële functies, wat het wervingsproces belemmert.

Dat blijkt uit onderzoek van House of Financials onder 267 register accountants en controllers. Daaruit blijkt overigens ook dat er tegen mensen op hogere financiële functies wel wordt opgekeken: de CFO wordt ook geschikt geacht als CEO.

Schaarste

Er heerst vooral een grote schaarste aan hoogopgeleide financiële professionals. Deze schaarste vormt volgens 86 procent van de respondenten een directe bedreiging voor de Nederlandse economie. De meest genoemde oplossing voor het tekort aan financiële professionals is met bijna 60 procent ‘het aantrekkelijker maken van het vak, het imago van de financiële professional opkrikken’. Bijna 50 procent van de ondervraagden ziet een betere beloning als mogelijke oplossing, terwijl onderbetaling overigens door nog geen kwart van de respondenten als reden van de krapte wordt gegeven.

Communicatie

Ook communicatie kan veel doen: 46 procent van de grote bedrijven denkt dat zij zich als organisaties als geheel beter moeten profileren. Het aanbieden van interne opleidingen, zoals traineeships, ziet één op de drie respondenten als oplossing voor de krapte. Professionals willen vooral trots zijn op de organisatie waar zij voor werken. Als werkgevers hier actief aan werken, zullen ze dus vanzelf geschikte mensen vinden. Ook het serieus nemen van de kennisontwikkeling en competentieontwikkeling van medewerkers speelt hierbij een grote rol.

Zelfselectie

Ruim 60 procent van de respondenten geeft aan dat HR-mensen te weinig verstand hebben van de vaardigheden en kwaliteiten waarover financiële professionals moeten beschikken. De afdeling HR is dan ook in slechts vier procent verantwoordelijk voor het aannemen van deze mensen. Financiële afdelingen nemen liever zelf hun mensen aan (22 procent) of hooguit in combinatie met de afdeling HR (33 procent). Bij kleine organisaties worden financiële professionals in de helft van de gevallen door de directie aangenomen.

Grotere rol

Ondanks het feit dat financiële professionals blijkbaar niet de meest populaire beroepsgroep vormen, voelen zij zich vrijwel allemaal serieus genomen (90 procent). Bovendien denkt 55 procent van de financiële professionals dat de CFO ook als CEO geschikt is. Tegelijkertijd vindt meer dan de helft van de ondervraagden, met name de jongeren, dat zij een belangrijkere rol in de organisatie zouden moeten innemen dan nu het geval is. Bijna 80 procent verwacht dat de adviesfunctie van financiële professionals in de toekomst terrein zal winnen door de toegenomen automatisering in het vak.

Outsourcing

Voor bijna alle ondervraagden geldt dat zij niet bang zijn dat de eigen functie op termijn uitbesteed zal worden aan lagere lonenlanden. Wel denkt bijna 40 procent dat ándere financiële functies voor outsourcing in aanmerking komen. Respondenten verwachten ook niet dat de schaarste aan financiële professionals in combinatie met de hoge lonen zal leiden tot het vertrek van veel bedrijven uit Nederland (64 procent), maar wel tot emigratie van hoogopgeleide jongeren in Europees verband (68 procent). De respondenten verwachten ook niet dat Nederland haar positie als kennisland in dit nieuwe Europa verliest (79 procent).