Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Burn-out: wat is het nou eigenlijk? - Leaufort Terug naar boven

Burn-out: wat is het nou eigenlijk?

Terug naar Nieuws

Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn. Een burn-out kan men vaak al maanden en soms jaren van tevoren zien aankomen, er is sprake van een relatief lange voorgeschiedenis van overbelasting en ernstige spanningsklachten. De drie belangrijkste kenmerken zijn:

1. Emotionele uitputting: een gevoel van extreme vermoeidheid en weinig energie.

2. Cynisme: afstand hebben van het werk of van mensen.

3. Verminderde persoonlijke bekwaamheid: Gevoel minder goed te presteren en minder succesvol te zijn in het werk dan voorheen.

 

Combinatie werk, persoon en privé

Niet alleen kenmerken van de werksituatie (o.a. werkdruk, gebrek aan sociale steun), maar ook persoonsgebonden factoren en de privésituatie spelen een rol bij burn-out. Opmerkelijk is dat juist de meest bevlogen, ambitieuze en betrokken werknemers gevoelig voor een burn-out. Stress bouwt zich geleidelijk op en er ontstaat een steeds grotere disbalans tussen inspanning en ontspanning, geven en ontvangen, controle en loslaten.

 

Top 5 van burn-out klachten

Spanningsklachten die worden ervaren kunnen affectief (o.a. neerslachtigheid, prikkelbaarheid), cognitief (o.a. concentratieverlies), fysiek (hoofdpijn, slaapstoornis) of gedragsmatig (o.a. meer roken, impulsiever) van aard zijn. De burn-out zelftest van Leaufort is gebaseerd op deze vier spanningsaspecten. Uit onderzoek komt naar voren dat de top vijf van klachten die de respondenten ervaren zijn:

Klachten                                                       Percentage respondenten

1. Piekeren / Zich zorgen maken                   85%

2. Sneller geïrriteerd raken                            80%

3. Opgejaagd / Rusteloos gevoel                   79%

4. Slechter concentratievermogen                78%

5. Lichamelijke klachten                                 75%

 

Preventie en kostenbesparing

De gemiddelde verzuimduur van een werknemer met burn-out bedroeg in 2011 189 dagen, waarmee de kosten voor een hoger opgeleide werknemer ca. €85.000 bedragen. Hierbij wordt uitgegaan dat een hogeropgeleide medewerker €225,- per dag kost en vervanging wordt ingeschakeld. Het begeleiden van een werknemer die burn-out dreigt te raken, is meestal slechts zo’n 5% van de kosten van uitval door burn-out. Ziekteverzuim is niet het enige gevolg voor een organisatie. Er ontstaan mogelijk verlaagde kwaliteitsnormen, verstoorde relaties met klanten en verhoudingen binnen de organisatie, een groot verloop en beschadiging van het bedrijfsimago.

 

Rol van de werkgever

De gemiddelde ‘burn-outer’ is een doorzetter, die te lang door blijft gaan totdat het echt niet meer gaat. De stap om hulp te zoeken is vaak lastig. Omdat de persoon zelf minder snel aan de bel zal trekken, is het van belang voor een werkgever tijdig tekenen van spanning en stress te herkennen en maatregelen te nemen.

 

Benieuwd naar onze burn-out programma’s? Klik hier 

 

Bronnen:

Schaufeli, W., Bakker, A. & De Jonge, J, (2003). De psychologie van arbeid en gezondheid, Bohn Stafleu Van Loghum,  ISBN 90 313 3730 7.