Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/psa02/leaufort.nl/httpdocs/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Adaptief vermogen - Leaufort Terug naar boven

Adaptief vermogen

Terug naar Praktijk / Thema's

Aanpassen aan de omstandigheden, hoe doe je dat?

In diverse maatschappelijke sectoren worden organisaties gedwongen terug te keren naar hun oorspronkelijke taken. De rijksoverheid bezuinigt, krimpt, decentraliseert en legt het beheer op het sociale domein grotendeels neer bij de gemeenten. Terugkeer naar de basisfuncties vraagt om een herschikking van de toegevoegde waarde. Het repareren van de ontstane situatie belemmert vaak het vormgeven van de nieuwe rol, terwijl dit hard nodig is voor de continuïteit van de organisatie.

Decentralisatie sociale domein

Woningbouwcorporaties zien zich vaak geconfronteerd met de vraag hoe ze om moeten gaan met een toenemende spanning tussen het vervullen van hun maatschappelijke taken en een efficiënte exploitatie. De decentralisatie van het sociale domein vraagt onherroepelijk om meer samenwerking tussen de daarbij betrokken organisaties. Allemaal organisaties die worstelen met snelle veranderingen, complexe wetgeving en bedienen van mondige veeleisende burgers. Met andere woorden, een zeer complex en snel veranderend speelveld, waar u deel van uitmaakt.

Snel aanpassen op veranderingen

Adequaat op deze ontwikkelingen te anticiperen en daarbinnen efficiënt te opereren, vanuit een authentieke, zichtbare waarde toevoegende gedachte, vraagt van organisaties om zich blijvend snel aan te kunnen passen aan de zich snel wijzigende omstandigheden. Het lerend vermogen, ook adaptief vermogen genoemd, en een betere samenwerking met anderen neemt toe naarmate je elkaars redenering en werkwijze goed kent.

Betere samenwerking

Uw organisatie is zich aan het vernieuwen en daarin wilt u uw mensen meekrijgen; dat vereist gedragsveranderingen. Een eerste stap is inzicht verkrijgen ín, en bewust worden van gedrag. Daarna draait het om dit te doorgronden en iets met deze kennis werkelijk doen. Leaufort heeft een programma samengesteld waarmee u in korte tijd inzicht verkrijgt in de aanwezige competenties en diverse werkstijlen binnen uw organisatie; essentiële ingrediënten om mensen mee te krijgen en succesvol te laten samenwerken.